Wydawnictwo:

Pierwszy dzie?? ??ycia

Pierwszy dzie?? ??ycia

??Pierwszy dzie?? reszty ??ycia? to ksi???ka, jakiej dotychczas na naszym rynku nie by??o ?? uj?ty w reporta??ow? form? poradnik psychologiczny dla wszystkich, kt??rzy maj? problemy z alkoholem i ze swoimi emocjami, a tak??e dla ich bliskich.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Bo??e, dzi?? znowu znalaz??em si? na ??awce rezerwowych. Jest mi smutno, cho? wiem, ??e w dru??ynie ka??dy ma swe miejsce i potrzebni s? te?? rezerwowi. Panie, prosz? Ci? o wiar? w swe umiej?tno??ci i o pokor?, bym umia?? czeka? na sw??j czas, pami?taj?c, ??e w ??yciu wzrasta si? stopniowo. Pom???? mi budowa? w dru??ynie prawdziw? wsp??lnot?, radowa? si? wsp??lnie z ka??dego sukcesu, a dzieli? gorycz pora??ki. Strze?? mnie od zazdro??ci i wspieraj w d???eniu do znalezienia w??a??ciwego miejsca w dru??ynie i w ??yciu.
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am swoj? rado??? z powstania strony. Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron? ...
czytaj wiecej