Struktura

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa sportowc??w:

ks. Bp Marian Florczyk
ul. Jana Paw??a II 3, 25-013 Kielce

Krajowy duszpasterz sportowc??w:

Ks. Edward Ple?? SDB
ul. Kopci??skiego 1/3, 90-242 ???d??

Diecezjalni duszpasterze ds. duszpasterstwa sportowc??w:

Diecezja Bia??ostocka
Ks. Andrzej D?bski
ul. Warszawska 46, 15-057 Bia??ystok
Diecezja Bydgoska
Ks. Robert Szczepa??ski
ul. Kolibrowa 5, 85-431 Bydgoszcz
Ks. Micha?? Zawartowski
ul. Ks. Mrotka 8, 62-130 Go??a??cz
Diecezja Bielsko-??ywiecka
Ks. Andrzej Piotrowski
ul. Sportowa 3, Meszna, 43-300 Bystra ??laska
Diecezja Cz?stochowska
Ks. ?ukasz Dybowski
ul. Stra??ac ka 9, 42-262 Poczesna
Diecezja Drohiczy??ska
Ks. Robert Grzybowski
ul. Ko??cielna 10, 17-312 Drohiczyn
Diecezja Elbl?ska
Ks.
Diecezja E??cka
Ks. Tomasz Sikorski
ul. Grota Roweckiego 5a, 19-300 E??k
Diecezja Gda??ska
Ks. ?ukasz Babul
ul. Pelczara 29, Gdynia
Diecezja Gliwicka
Ks. Krystian Ga???ska
ul. ??w. J??zefa 1, 44-100 Gliwice
Diecezja Gnie??nie??ska
Ks. Rados??aw Ka??mierski
ul. Farna 6, 62-200 Gniezno
Diecezja Warmi??ska
Ks. Micha?? TYCZY??SKI
Diecezja Kaliska
Ks. Dariusz Bandosz
ul. Rynek 43, 63-860 Pogorzela
Diecezja Katowicka
Ks. Krzysztof Sitek
ul. Szyb Powietrzny 8, 41-700 Ruda ??l?ska
Diecezja Kielecka
Ks. Banasik Krzysztof
pl. Panny Marii 1, 25-010 Kielce
Diecezja Krakowska
Ks. ?ukasz Nizio
ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Krak??w
Diecezja Legnicka
Ks. Marek Kurzawa
ul. R????ana 21, 59-800 Luba??
Diecezja Lubelska
Ks. Emil Kancir
ul.Fulmana 9, 20-492 Lublin
Ks. Maciej Doma??ski
ul. Fabryczna 19, 20-301 Lublin
Diecezja ?om??y??ska
Ks. Jaros??aw Traczyk
ul.Szwedzka 3, 07-400 Ostro???ka
Diecezja ?owicka
Ks. Sebastian Antosik
ul. Rzemie??lnicza 33, 99-400 ?owicz
Diecezja ???dzka
Ks. Pawe?? Mizio??ek
ul. Retki??ska 127, 94-004 ???d??
Diecezja Opolska
Ks. Jerzy Kostorz
ul. Drzyma??y 1, 45-342 Opole
Ordynariat Polowy
Ks. Henryk Kaczmarek
ul. Hallera 76/2, 45-867 Opole
Diecezja Pelpli??ska
Ks. Andrzej Tali??ski
ul.Tysi?clecia 28a, 83-430 Stara Kiszewa
Diecezja Pozna??ska
Ks. Piotr Michalak
ul. Kartuska 33, 60-471Pozna??
Diecezja P??ocka
Ks. Zbigniew Sajewski
ul. ks. R. Jaworskiego 1, 09-100 P??o??sk
Diecezja Przemyska
Ks. Stanis??aw Siuzdak
37-754 Babice 54
Diecezja Radomska
Ks. Edward Mosio??
Sucha Poduchowna 2, 26-670 Pionki
Diecezja Rzeszowska
Ks. Dominik Leniart
ul. Aria??ska 4, 38-300 Gorlice
Diecezja Sandomierska
Ks. Zbigniew Kuras
Olbierzowice 35, 27-640 Klimont??w
Diecezja Siedlecka
Ks. Tadeusz Lament
ul. Gen. Kleeberga 2, 21-412 Adam??w
Diecezja Sosnowiecka
Ks. Artur Szl?zak
ul. Ko??cielna 15, Targoszyce, 42-460 Mierz?cice
Diecezja Szczeci??sko - kamie??ska
Ks.Marian Augustyn
ul. Chopina 6, 74-503 Mory??
Diecezja ??widnicka
Ks. Krzysztof Pe??ech
ul. S??owia??ska, 58-260 Bielawa
Diecezja Tarnowska
Ks. Pawe?? Skraba
ul. Rynek 19, 33-230 Szczucin
Diecezja Toru??ska
Ks. Wojciech Murawski
ul. Jasna 16, 87-134 Z??awie?? Wielka
Diecezja Warszawska
Ks. S??awomir Opali??ski
ul. Bia??ej Brzozy 23, 05- 540 Zalesie G??rne
Diecezja Warszawsko - Praska
Ks. Hubert Walczyk
ul. Floria??ska 3, 03-707 Warszawa
Diecezja W??oc??awska
Ks. Rafa?? Bogus
ul. Toru??ska 38, 87-125 Osiek
Diecezja Wroc??awska
Ks. Robert Jasik
ul. Nowy Otok 8, 55-200 O??awa
Diecezja Wroc??awsko- Gda??ska /Grekokatolicy/
Ks. Arkadiusz Trochanowski
ul. Dolne Miasto 26/3, 78-600 Wa??cz
Diecezja Zamojsko Lubaczowska
Ks. Piotr Szeptuch
ul. Grabowiecka 87, 22-455 Mi?czy??
Diecezja Zielonog??rsko - gorzowska
Ks. Jerzy Piasecki
ul. Woskowa 1 B, 66-400 Gorz??w Wielkopolski

Kapelani w klubach i stowarzyszeniach sportowych:

Ks. Edward Ple?? SDB (krajowy duszpasterz sportowc??w)
ul. Kopci??skiego 1/3, 90-242 ???d??
Diecezja Cz?stochowska
Ks. Tomasz Ko??ny (PKS "Stanis??aw" Dank??w)
Dank??w
Ks. ?ukasz D?bowski (UKS Ajaks Cz?stochowa)
Cz?stochowa
Diecezja Drohiczy??ska
Ks. Krzysztof Domaraczenko (Klub sportowy "??aczek" )
ul. Stra??acka 5, 07-110 W?gr??w
Diecezja Legnicka
Ks. Miros??aw Choroszy (PZPS)
ul. Sienkiewicza 48, 59-820 Le??na
Diecezja ???dzka
Ks. Pawe?? Mizio??ek (Widzew, ?KS)
Diecezja Katowicka
Ks. Ireneusz Tatura (Klub Sportowy Rozw??j Katowice)
ul. Pi?kna 8, 40-591 Katowice??Bryn??w
Diecezja Kielecka
Ks. Krzysztof Banasik (Korona Kielce)
Pl. Panny Maryi 1, 25-010 Kielce
Diecezja Krakowska
Ks. Pawe?? ?ukaszka (Ma??opolski Zwi?zek PKS)
Kojsz??wka 217, 34-231 Juszczyn
Ks. Rafa?? Pi??rkowski (PKS ??w. Barbara)
ul. Ks. S.Pieli, 32-590 Libi???
Ks. Jan G????d (PKS ??w. Faustyna)
Wzg??rza Krzes??awickie 31A, Krak??w
Ks. Tadeusz D?browski (PKS ??w. Jan)
ul. Dobrego Pasterza 117, 31-416 Krak??w
Ks. Ryszard Honkisz (Stowarzyszenie PKS "Jakub")
Wi?c??awice Stare 20, 32-091 Micha??owice
Ks. Janusz Skorupa (PKS ??w. J??zef)
ul. Rynek 26, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Ks. Jaros??aw Hlebda (PKS ??w. Jadwiga)
ul. ?okietka 60, 31-334 Krak??w
Ks. dr Krzysztof Wilk (PKS Milenium)
ul. Ko??cielna 3, 32-00 Skawina
Ks. Zbigniew Oczkowski (PKS ??w. Maksymilian)
32-431 Str????a
Ks. Bogus??aw Zaj?c (PKS Quo Vadis)
Ks. Andrzej Tupek (PKS Porta)
ul. Meissnera 20, 31-457 Krak??w
Ks. Kazimierz Foltyn (Uczniowski Klub Sportowy im. ??w. Rodziny)
ul. ?okietka 60, 31-334 Krak??w
Diecezja Pozna??ska
Ks. Jacek Markowski (Lech Pozna??)
ul. os. Boh. II Wojny ??wiat. 88, 61-382 Pozna??.
Ks. Artur Andrzejewski (PS?? Pozna?? - ??u??lowcy)
ul. Limanowskiego 13, 60-744 Pozna??
Diecezja Sandomierska
Ks. Zbigniew Kuras (PZK)
Grzegorzewice, 27-425 Wa??ni??w
Diecezja Siedlecka
Ks. Tadeusz Lament (UPKS "Arka")
Ks. S??awomir Bylina (UPKS "Arka")
Diecezja Warszawsko - Praska
Ks. Miros??aw Mikulski (PKS "Rado???")
ul. Piaskowa 18A, 05-410 Piaseczno
Diecezja W??oc??awska
Ks. Artur Biernat (WTK Anwil W??oc??awek)
ul. Reymonta 11/13, 87-800 W??oc??awek
Diecezja Zamojsko - Lubaczowska
Ks. Piotr Szeptuch (Hetman Zamo???)
ul. Grabowiecka 87, 22-455 Mi?czyn

Dokument:

Sport a zbawienie

Ocena wsp????czesnego sportu nie mo??e jednak by? jednostronna tzn. dotyczy? tylko zjawisk negatywnych, kt??re ...
czytaj więcej...

Wydawnictwo:

Gramy razem Panie

Gramy razem Panie

Modlitwa Sportowca

Najlepszy nasz Ojcze, chc? prosi? Ci? za dru??yn?, kt??r? mi powierzy??e??. To wielka odpowiedzialno???. Pom???? mi m?drze pokierowa? tymi m??odymi lud??mi, bym przez w??a??ciwy trening przyczyni?? si? do rozwoju ich sportowych umiej?tno??ci.
czytaj więcej

Galerie

Obejrzyj fotogalerię

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej