XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czoneW dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium Bolesnej Kr??lowej Polski Pani Ziemi ??wi?tokrzyskiej, XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe  Mistrzostwa
Polski Duchowie??stwa  w szachach klasycznych.
XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych odb?d? si? w Sanktuarium Bolesnej Kr??lowej Polski Pani Ziemi ??wi?tokrzyskiej w Ka??kowie ?? Godowie, w dniach od 06 do 11 lipca 2020 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.

XV Turniej Szachowy o Puchar ??w. Krzysztofa

Organizator Parafia Kr??lowej Polski w Czeremsze Diecezjalne Duszpasterstwo Sportu w Diecezji Drohiczy??skiej Termin i miejsce 26 lipca 2020 roku (niedziela) Msza ??wi?ta o godz. 9.00 w ko??ciele. Rozpocz?cie turnieju o godz. 10.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze ul. Szkolna 2

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnychOrganizatorem 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych jest Komisja Szach??w Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu ks. Krzysztofa Domaracze??ko z Diecezji Drohiczy??skiej. Wi?cej informacji mo??na znale??? w Regulaminie 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych (wersja polska lub wersja angielska ?? wystarczy klikn?? na link). Komunikat zostanie umieszczony r??wnie?? na stronie organizatora.

XXX Og??lnopolska Pielgrzymka Sportowc??w

XXX Og??lnopolska Pielgrzymka Sportowc??w Zarz?d Kapitu??y Generalnej Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polski w Warszawie ma wielki zaszczyt zaprosi? na Msz? ??w. z okazji XXX Og??lnopolskiej Pielgrzymki Sportowc??w do Matki Boskiej Cz?stochowskiej

Odesz??a s. Bo??enna Stawecka ?? ewangelizatorka m??odzie??y, wiceprezes SALOS RP

Odesz??a s. Bo??enna Stawecka ?? ewangelizatorka m??odzie??y, wiceprezes SALOS RPW Ostrowie Wielkopolskim zmar??a s. Bo??enna Stawecka, salezjanka, by??a prze??o??ona polskiej inspektorii salezjanek, wsp????za??o??ycielka Salezja??skiej Organizacji Sportowej. Siostra odesz??a 18 maja, w wieku 84 lat, w 64. roku profesji zakonnej.

XXXII Mi?dzynarodowa Parafiada dzieci i m??odzie??y ODWO?ANA

XXXII Mi?dzynarodowa Parafiada dzieci i m??odzie??y ODWO?ANAXXXII Mi?dzynarodowa Parafiada dzieci i m??odzie??y, kt??ra mia??a si? odby? w dniach 4-11 lipca 2020 roku w Warszawie ze wzgl?du na epidemi? zosta??a ODWO?ANA.

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej