Rekolekcje diecezjalnych duszpasterzy

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG

Wiadomości:

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

W dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium ...
czytaj więcej

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych

Organizatorem 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

Goście

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia,Nowego Roku i Olimpiady w Soczi ca??ej rodzinie sportowej ...
czytaj wiecej

Modlitwa Sportowca

Panie Jezu, Ty Jeste?? ??yciem i zmartwychwstaniem, prosz? Ci? za tych wszystkich z rodziny sportowej, dla kt??rych zako??czy?? si? ju?? bieg ziemskiego ??ycia. Niech dzi?ki Twemu mi??osierdziu osi?gn? niewi?dn?cy wieniec chwa??y. Pozw??l im radowa? si? ogl?daniem oblicza Boga razem ze ??wi?tymi w Kr??lestwie Niebieskim, gdzie ??yjesz i kr??lujesz na wieki wiek??w. Amen.
czytaj więcej