Cele i zadania

Duszpasterstwo sportowc??w jako zadanie stawia sobie duchow? i pastoraln? trosk? o ludzi sportu: zawodnik??w, trener??w, dzia??aczy i kibic??w. Organizuje dla nich rekolekcje, dni skupienia i spotkania formacyjne. Animuje r??wnie?? imprezy o charakterze og??lnopolskim takie jak op??atek sportowc??w, spotkanie wielkanocne, pielgrzymka, parafiada, sympozjum naukowe. Celem tych dzia??a?? jest przesycenie ??wiata sportu warto??ciami ewangelicznymi i chrze??cija??skimi.
czytaj więcej

Wiadomości:

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czoneW dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium Bolesnej Kr??lowej Polski Pani Ziemi ??wi?tokrzyskiej, XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.
czytaj więcej

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe  Mistrzostwa
Polski Duchowie??stwa  w szachach klasycznych.
XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych odb?d? si? w Sanktuarium Bolesnej Kr??lowej Polski Pani Ziemi ??wi?tokrzyskiej w Ka??kowie ?? Godowie, w dniach od 06 do 11 lipca 2020 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.
czytaj więcej

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnychOrganizatorem 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych jest Komisja Szach??w Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu ks. Krzysztofa Domaracze??ko z Diecezji Drohiczy??skiej. Wi?cej informacji mo??na znale??? w Regulaminie 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych (wersja polska lub wersja angielska ?? wystarczy klikn?? na link). Komunikat zostanie umieszczony r??wnie?? na stronie organizatora.
czytaj więcej

XXX Og??lnopolska Pielgrzymka Sportowc??w

XXX Og??lnopolska Pielgrzymka Sportowc??w Zarz?d Kapitu??y Generalnej Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polski w Warszawie ma wielki zaszczyt zaprosi? na Msz? ??w. z okazji XXX Og??lnopolskiej Pielgrzymki Sportowc??w do Matki Boskiej Cz?stochowskiej
czytaj więcej

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb?d? si? w dniach 22 ?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb?dzie si? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej ??EMAUS?.
czytaj więcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi?zku z zaistnia??? sytuacj? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si? odby? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj? przesuni?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Myśl na dziś

"Starajcie si? odwa??nie d???y? do pe??nej miary cz??owiecze??stwa. Wymagajcie od siebie, cho?by inni od was nie wymagali."

- Jan Pawe?? II

Galerie

Obejrzyj fotogalerię