Cele i zadania

Duszpasterstwo sportowców jako zadanie stawia sobie duchową i pastoralną troskę o ludzi sportu: zawodników, trenerów, działaczy i kibiców. Organizuje dla nich rekolekcje, dni skupienia i spotkania formacyjne. Animuje również imprezy o charakterze ogólnopolskim takie jak opłatek sportowców, spotkanie wielkanocne, pielgrzymka, parafiada, sympozjum naukowe. Celem tych działań jest przesycenie świata sportu wartościami ewangelicznymi i chrześcijańskimi.
czytaj więcej

Wiadomości:

I Mistrzostwa LSO Archidiecezji Częstochowskiej w tenisie stołowym

Ponad 150 ministrantów i lektorów wzięło udział w I Mistrzostwach Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej w tenisie stołowym, które odbyły się 26 listopada 2016 roku w hali sportowej Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
czytaj więcej

Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców

W Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach (diecezja kielecka) odbyło się 16 listopada 2016 roku , tradycyjne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Marian Florczyk (delegat KEP ds duszpasterstwa sportowców) i ks. Edward Pleń sdb (krajowy duszpasterz sportowców).
czytaj więcej

Rekolekcje duszpasterzy w Skorzeszycach

W dniach 16 - 19 listopada w Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach (diecezja kielecka) spotkali się duszpasterze sportowców na rekolekcjach kapłańskich. Wzięło w nich udział 60 kapłanów. Nauki rekolekcyjne o powołaniu, świadectwie i służbie kapłana we współczesnym świecie, głosił ks. bp Marek Mendyk z Legnicy
czytaj więcej

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowców

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowców odbędą się w dniach 16 - 19 listopada 2016 roku w Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach.
czytaj więcej

Zaproszenie

Wigilijne spotkanie w Warszawie

10 grudnia 2016 roku odbędzie się sympozjum naukowe nt: 'Kultura fizyczna a zmiana społeczna". Po zakończeniu sympozjum odbędzie się spotkanie wigilijno - opłatkowe, które organizuje SALOS RP.
czytaj więcej

Spotkanie noworoczne rodziny olimpijskiej

Spotkanie noworoczne rodziny olimpijskiej odbędzie się 11 stycznia 2016 roku w Warszawie w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II.
czytaj więcej

Rozważanie na grudzień

Adwent

Adwent jest synonimem nadziei na powrót Chrystusa. On ciągle do nas przychodzi w swoim Słowie, w sakramentach świętych. Jednak oczekujemy również Jego ostatecznego przyjścia przy końcu czasów, kiedy wszyscy poznamy całą prawdę o Bogu. Dlatego też w czasie Adwentu Słowo Boże stawia przed wiernymi zadanie wzmożonej duchowej czujności, otwarcia serc i umysłów dla Chrystusa. Mamy dobrze przygotować się na spotkanie z Panem, aby ten dzień nie zaskoczył nas "jak złodziej w nocy".
czytaj więcej

Myśl na dziś

"Wasz wytrwały wysiłek i radość ze zwycięstwa nabiera znaczenia symbolu, do którego może odwołać się każdy człowiek pragnący duchowo wzrastać, a szczególnie chrześcijanin, który – jak pisze św. Paweł – „w dobrych zawodach występuje” (por. 2Tm 4,7), aby ukończywszy bieg życia, otrzymać z rąk Chrystusa „wieniec sprawiedliwości” (por. 2Tm 4,8). Niech Bóg wam błogosławi w tym niezwykłym dawaniu świadectwa!"

- Jan Paweł II

Galerie

Obejrzyj fotogalerię