Zobacz kalendarium ze wszystkich lat »

Kalendarium duszpasterstwa na rok 2020

Najwa??niejsze wydarzenia roku 2020

Lp Nazwa wydarzenia Miejscowo??? i adres Diecezja Data Organizator
1 Spotkanie noworoczne Warszawa Warszawska 11.01.2020 PKOL
2 30 Og??lnopolskie spotkanie op??atkowe rodziny sportowej Spa??a ?owicka 11.01.2020 COS Spa??a
3 XXVII Mi?dzynarodowy turniej halowy w pi??k? no??n? Warszawa - AWF Warszawska 31.01 -2.02.2020 KSS RP
4 XXIII Mistrzostwa Polski Ksi???y i Kleryk??w w narciarstwie alpejskim o "Puchar im. Jana Paw??a II" Wis??a ?? Sto??ek Bielsko - ??ywiecka 15.02.2020 DDS
5 XIV Mistrzostwa Europy Ksi???y w pi??k? halow? Praga Czechy 17-21.02.2020 KDS
6 XIX Mi?dzynarodowe szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach b??yskawicznych Konstancin - Jeziorna Warszawska 24.02.2020 DDS
7 V Igrzyska Zimowe w narciarstwie alpejskim m??odzie??y salezja??skiej Wis??a - Sto??ek Bielsko - ??ywiecka 2.03.2020 SDB
8 XXIV Og??lnopolskie Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej w Futsalu ??yrard??w ?owicka 6-8.03.2020 SALOS RP
SL Salos ??yrard??w
9 Wiosenne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy ds. duszpasterstwa sportowc??w Warszawa Warszawska 20.04.2020 KDS
10 XIII Mistrzostwa Polski Ksi???y w halowej pi??ce no??nej Tarn??w Tarnowska 24/25.04.2020 DDS
11 XXXI ??wiatowe Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej Duisburg Niemcy 28.04 ?? 3.05.2020 PGSI, SALOS RP
12 XV Mistrzostwa Polski ministrant??w w pi??ce halowej o puchar KNC Elbl?g Elbl?ska 1-2.05.2020 DDS
13 XIV rodzinna maj??wka rowerowa Kielce ?? Kaczyn - Bork??w Kielecka 16.05.2020 DDS
14 V Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym duchowie??stwa i ministrant??w Skrzatusz Koszali??sko - ko??obrzeska 18.05.2020 DDS
15 Maj??wki rowerowe Polska maj 2020 KDS
16 Inspektorialne Igrzyska m??odzie??y salezja??skiej Kutno ?owicka 12/13.06.2020 SLSALOS R????a Kutno
SI SALOS
17 XXVIII Og??lnopolska Pielgrzymka Sportowc??w na Jasn? G??r? Cz?stochowa Cz?stochowska 13.06.2020 KSS RP
18 X Papieski rajd rowerowy Sandomierz Sandomierska 16.06.2020 DDS
19 XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa Ka??k??w - Godk??w Radomska 6-13.07.2020 DDS
20 XXXI Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y Warszawa, SGGW Warszawska 7-11.07.2020 PARAFIADA
21 X Pielgrzymka rowerowa diecezji sandomierskiej Sandomierz ?? Sianowo Sandomierska 20??28.07.2020 DDS
22 XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio Japonia 25.07 ?? 9.08.2020 MKOL
23 IV Mi?dzynarodowe i XX Mistrzostwa Polski Ksi???y w tenisie ziemnym ??ywiec Bielsko - ??ywiecka 7-9.09.2020 DDS
24 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 Sanktuarium MB Nauczycielki M??odzie??y na Siekierkach Warszawska 8.09.2020 PARAFIADA
25 XXVIII Og??lnopolskie Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej Lublin Lubelska 18-20.09.2020 SALOS RP
26 Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w Turno -Brze??ce Radomska 22-25.09.2020 KDS
27 Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy ds. duszpasterstwa sportowc??w Turno - Brze??ce Radomska 22.09.2020 KDS
2 XXIII Og??lnopolskie Rozgrywki Salezja??skich Animator??w Sportowych Krak??w Krakowska 16-18.10.2020 SALOS RP
29 XXII Mistrzostwa Polski Wy??szych Seminari??w Duchownych Cz?stochowa Cz?stochowska Listopad 2020 AZS, WSD
30 Sympozjum naukowe: "Kultura fizyczna a ?instytucjonalizacja? Warszawa Warszawska 12.12.2020 SALOS RP
31 Spotkanie wigilijno ?? ??wi?teczne rodziny SALOS Warszawa Warszawska 12.12.2020 SALOS RP
32 Adwentowe rekolekcje dla bokser??w Warszawa Warszawska 16.12.2020 KSS RP
33 Olimpijski op??atek sportowc??w Warszawa Warszawska 21.12.2020 PKOL, KDS
34 XXIX Mi?dzynarodowy turniej parafialny w tenisie sto??owym Warszawa Warszawska 27-28.12.2020 KSS RP

Stycze??

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
11 Spotkanie noworoczne Warszawa PKOL
11 30 Og??lnopolskie spotkanie op??atkowe rodziny sportowej Spa??a COS Spa??a, ?owicka
11 Turniej tenisa sto??owego- parafialny Gliwice Gliwicka
18 Zawody zimowe ?? slalom i gigant Wis??a Gliwicka
31.01 - 2.02 XXVII Mi?dzynarodowy turniej halowy w pi??k? no??n? Warszawa - AWF KSS RP
stycze?? - luty Liga ministrancka w pi??ce no??nej Bia??ystok Bia??ostocka
stycze?? - kwiecie?? Liga ministrancka Olsztyn Warmi??ska

Luty

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
15 XXIII Mistrzostwa Polski Ksi???y i Kleryk??w w narciarstwie alpejskim o "Puchar im. Jana Paw??a II" Wis??a ?? Sto??ek DDS
17-21 XIV Mistrzostwa Europy Ksi???y w pi??k? halow? Praga, Czechy KDS
22 Zawody w pi??ce halowej w sali w Br?chnowie Br?chnowo SL SALOS w Przecznie
24 XIX Mi?dzynarodowe szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach b??yskawicznych Konstancin - Jeziorna DDS
29 Fina?? diecezjalnych rozgrywek w pi??ce no??nej Kadzid??o ?om??y??ska
luty - marzec Turniej ministrant??w Archidiecezji ???dzkiej ???d?? DDS

Marzec

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
2 V Igrzyska Zimowe w narciarstwie alpejskim m??odzie??y salezja??skiej Wis??a - Sto??ek SDB
6-8 XXIV Og??lnopolskie Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej w Futsalu ??yrard??w SALOS RP
SL Salos ??yrard??w
21 II Wiosenny Szkolny Turniej Szachowy Czeremcha Drohiczy??ska
14-15 Wiosenny Turniej ??ubra Stani?tki, Niepo??omice SL SALOS w Stani?tkach
28 Wiosenny Turniej pi??ki siatkowej Krak??w SL SALOS w Krakowie
marzec Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Sto??owego P??o??sk P??ocka
marzec "Sport drog? do Boga" - tenis sto??owy ???d?? DDS
marzec - kwiecie?? "Sport drog? do Boga" - siatk??wka ???d?? DDS

Kwiecie??

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
3-4 ??l?ski turniej pi??ki no??nej ??wi?toch??owice SL SALOS w ??wi?toch??owicach
5 XV Otwarta Sztafeta P??ywacka ku czci Jana Paw??a II Olsztyn Warmi??ska
14 X Jubileuszowy Diecezjalny Turniej Szachowy ??Nadziei Wielkanocnej? dla dzieci do lat 10 Czeremcha Drohiczy??ska
16-17 Wielkanocny Turniej Gier i Zabaw ruchowych ??wi?toch??owice SL SALOS w ??wi?toch??owicach
20 Wiosenne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy ds. duszpasterstwa sportowc??w Warszawa KDS
24-25 XIII Mistrzostwa Polski Ksi???y w halowej pi??ce no??nej Tarn??w DDS
25 Dzie?? Wdzi?czno??ci WSD Hosianum, Turnieje pi??ki no??nej i tenisa sto??owego Olsztyn Warmi??ska
28.04-3.05 XXXI ??wiatowe Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej Duisburg, Niemcy PGSI, SALOS RP
kwiecie?? "Sport drog? do Boga" - koszyk??wka ???d?? DDS
kwiecie?? Bawimy si? rugby ???d?? DDS
kwiecie?? Ministrancka Halowa Liga Pi??karska - fina??y Kielce kielecka
kwiecie?? - maj Turniej pi??ki no??nej na trawie ???d?? DDS

Maj

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
1-2 XV Mistrzostwa Polski ministrant??w w pi??ce halowej o puchar KNC Elbl?g DDS
3 Turniej siatk??wki dziewcz?t z okazji 3 Maja ??wi?ta Konstytucji Nowa Ruda SL SALOS w Nowej Rudzie
8-10 Inspektorialne Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej Inspektorii Krakowskiej Krak??w SL SALOS RP w Krakowie
16 Serw dla Zgody-turniej pi??ki siatkowej ??wi?toch??owice SL SALOS w ??wi?toch??owicach
16 XIV rodzinna maj??wka rowerowa Kielce ?? Kaczyn - Bork??w DDS
18 V Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym duchowie??stwa i ministrant??w Skrzatusz DDS
23 Festyn rodzinny Augustiada 2020 Przemy??l SL SALOS w Przemy??lu
23 Turniej pi??karski - diecezjalny Gliwice ??Orlik? Gliwicka
30 Zawod??w w pi??ce noznej na boiskach parafialnych Przeczno SL SALOS w Przecznie
30.05 - 30.09 XI Don Bosco Cup Volleyball E??k UKS SALOS w E??ku
31 Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka Przeczno SL SALOS w Przecznie
maj XVI Diecezjalna Parafiada Dzieci i M??odzie??y P??o??sk P??ocka
maj XVI Festyn Rodzin P??o??sk P??ocka
maj Maj??wki rowerowe Polska KDS
maj XIV Mistrzostwa Diecezji Drohiczy??skiej w Szachach Soko????w Podlaski Drohiczy??ska
maj - czerwiec Parafiada Bia??ystok Bia??ostocka

Czerwiec

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
1 Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka Czeremcha Drohiczy??ska
5-7 XVIII Salezja??skie Dni M??odo??ci Bydgoszcz SL SALOS w Bydgoszczy
6 I Diecezjalny Turniej Szachowy ??Gramy dla Papie??a? Drohiczyn Drohiczy??ska
11-14 Og??lnopolski Turniej Pi??ki Siatkowej Ch??opc??w w Ostr??dzie Ostr??da SL SALOS w Ostr??dzie
12-13 Inspektorialne Igrzyska m??odzie??y salezja??skiej Kutno SL SALOS R????a Kutno
SI SALOS
13 XXVIII Og??lnopolska Pielgrzymka Sportowc??w na Jasn? G??r? Cz?stochowa KSS RP
14 Dzie?? rado??ci w ??wi?toch??owicach ??wi?toch??owice SL SALOS w ??wi?toch??owicach
16 X Papieski rajd rowerowy Sandomierz DDS
24 Festyn ??Dzie?? Rado??ci? Lublin SL SALOS KALINA w Lublinie
czerwiec Wiosenny Rajd Rowerowy po???czony z Festynem P??o??sk ?? Baboszewo ?? P??o??sk P??ocka
czerwiec Zabawa z jajem - turniej rugby ???d?? DDS
czerwiec Festyn Rodzin na rozpocz?cie wakacji P??o??sk P??ocka
czerwiec Sp??yw kajakowy ??Do ??r??de?? wiary? rzeka Nida kielecka

Lipiec

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
6-13 XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa Ka??k??w - Godk??w DDS
7-11 XXXI Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y Warszawa, SGGW PARAFIADA
20-28 X Pielgrzymka rowerowa diecezji sandomierskiej Sandomierz ?? Sianowo DDS
25.07-9.08 XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio, Japonia MKOL
26 XV Jubileuszowy Diecezjalny Turniej Szachowy o Puchar ??w. Krzysztofa Czeremcha Drohiczy??ska

Siepie??

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
21 Czw??rmecz szachowy: ksi???a, wojsko, policja, le??nicy Jastrz?bie Zdr??j DDS
sierpie?? Pielgrzymka Rowerowa na Jasn? G??r? Wi??lica - Cz?stochowa kielecka

Wrzesie??

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
1 Jesienny Turniej pi??ki no??nej Krak??w SL SALOS w Krakowie
6 Festyn ??Po??egnanie Lata? Lublin SL SALOS KALINA w Lublinie
7-9 IV Mi?dzynarodowe i XX Mistrzostwa Polski Ksi???y w tenisie ziemnym ??ywiec DDS
8 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 Sanktuarium MB Nauczycielki M??odzie??y na Siekierkach PARAFIADA
12 Rodzinny Rajd Pieszy ??Kielce znane i nieznane? Kielce kielecka
13 Pielgrzymka rowerowa do grobu ks. Jerzego Popie??uszki Olsztyn Akcja Katolicka Archidiecezji Warmi??skiej
18-20 XXVIII Og??lnopolskie Igrzyska M??odzie??y Salezja??skiej Lublin SALOS RP
22-25 Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w Turno -Brze??ce KDS
22 Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy ds. duszpasterstwa sportowc??w Turno -Brze??ce KDS
19 Streetball na Po??egnanie Lata 2020 Warszawa SL SALOS w Warszawie
26 Pielgrzymka Rowerowa na ??wi?ty Krzy?? Kielce- ??w. Krzy?? kielecka
wrzesie?? Jesienny Rajd Rowerowy po???czony z Festynem P??o??sk ?? Siedlin ?? P??o??sk P??ocka
wrzesie?? Festyn Rodzin na zako??czenie wakacji P??o??sk P??ocka
wrzesie?? Ministrancka Liga Pi??karska - fina??y Kielce kielecka

Pa??dziernik

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
10 Jesienny Turniej ??ubra Stani?tki, Niepo??omice SL SALOS w Stani?tkach
16-18 XXIII Og??lnopolskie Rozgrywki Salezja??skich Animator??w Sportowych Krak??w SALOS RP
24 X Turniej pi??ki Halowej ??Gramy dla Jana Paw??a II ???d?? SL SALOS WODNA w ?odzi

Listopad

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
11 Turniej siatk??wki dziewcz?t z okazji 11 Listopada ??wi?ta Niepodleg??osci Nowa Ruda SL SALOS w Nowej Rudzie
11 XX Turniej pi??ki siatkowej dziewcz?t z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci ???d?? SL SALOS WODNA w ?odzi
28 Andrzejkowy Turniej Pi??ki Halowej ?? ??Cup R????a Kutno? 2020 Kutno SL SALOS R????a Kutno
28 Salezja??ski Turniej Pi??ki No??nej Bydgoszcz SL SALOS w Bydgoszczy
listopad Parafiada - turniej w wielu konkurencjach dla dzieci i m??odzie??y K?trzyn Warmi??ska
listopad XXII Mistrzostwa Polski Wy??szych Seminari??w Duchownych Cz?stochowa AZS, WSD
listopad Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Sto??owego P??o??sk P??ocka
23.11 - 4.12 Koszyk??wka z Miko??ajem ??wi?toch??owice SL SALOS w ??wi?toch??owicach

Grudzie??

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Diecezja/Stowarzyszenie
5 Cup Praga 2020 ?? III Miko??ajkowy Turniej Pi??ki Halowej Warszawa SL SALOS w Warszawie
5 Miko??ajkowy Turniej Pi??ki Siatkowej ?? R????a Cup? 2020 Kutno SL SALOS R????a Kutno
6 XVI Diecezjalny Turniej Szach??w Rodzinnych Czeremcha Drohiczy??ska
7 IV Miko??ajkowy Szkolny Turniej Szachowy Czeremcha Drohiczy??ska
8 Rodzinne kibicowanie Miko????w Katowicka
12 Sympozjum naukowe: "Kultura fizyczna a ?instytucjonalizacja? Warszawa SALOS RP
12 Spotkanie wigilijno ?? ??wi?teczne rodziny SALOS Warszawa SALOS RP
16 Adwentowe rekolekcje dla bokser??w Warszawa KSS RP
21 Olimpijski op??atek sportowc??w Warszawa PKOL, KDS
27-28 XXIX Mi?dzynarodowy turniej parafialny w tenisie sto??owym Warszawa KSS RP
grudzie?? Op??atek Rodziny Sportowej Kielce kielecka

Wiadomości:

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

W dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium ...
czytaj więcej

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych

Organizatorem 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Bardzo si? ciesz?, ??e taka strona powsta??a. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej