XXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??w

P??o??sk

XXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??wXXIV Og??lnopolskie Spotkanie Op??atkowe Sportowc??w

Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012

Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012

24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y

24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y24. Mi?dzynarodowa Parafiada Dzieci i M??odzie??y

Euro 2012

Mistrzostwa Europy w Pi??ce No??nej 2012

Euro 2012Euro 2012Euro 2012Euro 2012Euro 2012Euro 2012Euro 2012Euro 2012Euro 2012

XXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w Krakowie

1400 m??odych sportowc??w z 11 kraj??w uczestniczy w XXII ??IMS, kt??re odbywaj? sie w dniach 28.04 dpo 3.05. w Krakowie.

XXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w KrakowieXXII Igrzyska M??odziezy Salezja??skiej w Krakowie

Spotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDB

Spotkanie odby??o si? w Salezja??skim O??rodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich G??rach

Spotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDBSpotkanie z S??awomirem Szmalem, Marcinem Wichary i ks. Edwardem Pleniem SDB

I MP Ksi???y w Pi??ce Siatkowej

Cz?stochowa 12-13 listopada 2010

I MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce SiatkowejI MP Ksi???y w Pi??ce Siatkowej

Wiadomości:

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

W dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium ...
czytaj więcej

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych

Organizatorem 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e! Wyra??am swoj? rado??? z powstania strony. Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron? ...
czytaj wiecej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, Ty wiesz, ??e nie ??yj? sam na ??wiecie. Drugi cz??owiek to wielki dar. Dlatego dzi?kuj? za ludzi, kt??rych stawiasz na mojej drodze. Dzi?kuj? za moj? dru??yn?, za trener??w, dzia??aczy, za tych, kt??rzy dbaj? o nasze zdrowie i wszystkich, kt??rzy pracuj? dla dobra dru??yny.
czytaj więcej