Brak dokumentów w tej kategorii.

Wydawnictwo:

Pierwszy dzie?? ??ycia

Pierwszy dzie?? ??ycia

??Pierwszy dzie?? reszty ??ycia? to ksi???ka, jakiej dotychczas na naszym rynku nie by??o ?? uj?ty w reporta??ow? form? poradnik psychologiczny dla wszystkich, kt??rzy maj? problemy z alkoholem i ze swoimi emocjami, a tak??e dla ich bliskich.
więcej o książce...

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

O??wie?, Panie, nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech ka??de nasze dzia??anie w Tobie ma sw??j pocz?tek i koniec. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
czytaj więcej

Goście

Szcz???? Bo??e. Za trud i wysi??ek, dobry wynik i inne ??aski tak wa??ne dla sportowca mo??na podzi?kowa? ...
czytaj wiecej