Witamy w Księdze Gości :)

Dodaj wpis »

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t Bo??ego Narodzenia,Nowego Roku i Olimpiady w Soczi ca??ej rodzinie sportowej przesy??am ??yczenia zdrowia i wytrwa??o??ci w d???eniu do wyznaczonych cel??w.

Wspieramy wszystkie inicjatywy zwi?zane ze sportem i turystyk? wodn?. Zesp???? serwisu www.yachtaman.pl

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom za radosci jakie nam daja gdy zmagaja sie o zwyciestwo w swojej dziedzinie i gdy staja na podium zwyciezc??w. Powodzenia dla kazdego z nich w 2013 roku. Dziekujemy za wasze wyczyny i za wasza codzienna wytezona prace.

Szcz???? Bo??e.
Za trud i wysi??ek, dobry wynik i inne ??aski tak wa??ne dla sportowca mo??na podzi?kowa? modlitw?, ale tak??e i w inny spos??b. W jaki?
Szczeg????y na stronie:
www.siostrydominikanki.pl
Zach?cam i pozdrawiam:)

Szcz???? Bo??e!
Wyra??am ogromne s??owa uznania tw??rcom tej strony. ??ycz? wielu ??ask Bo??ych i natchnie?? Ducha ??wi?tego, aby to dzie??o ewangelizacyjne przybli??a??o sportowcom i sympatykom sportu Boga.

Szcz???? Bo??e!
Wyra??am swoj? rado??? z powstania strony.
Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron? duszpasterstwa sportowc??w archidiecezji cz?stochowskiej

Szcz???? Bo??e. Bardzo si? ciesz?, ??e ta strona wreszcie zaistnia??a. Oby by??a okazj? do jeszcze lepszego wzajemnego poznania i koordynowania dzia??a?? duszpasterskich na polu sportu. Do zobaczenia na rekolekcjach...

Bardzo si? ciesz?, ??e taka strona powsta??a. Jestem z wami i po waszej stronie.

Mam zaszczyt i rado??? powita? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds duszpasterstwa sportowc??w, ca??? Rodzin? Sportow?, kibic??w i wszystkich, kt??rym sport jest bliski.
Zapraszam do odwiedzin i wsp????pracy.
ks. Edward Ple?? sdb
krajowy duszpasterz sportowc??w

Dodaj wpisobrazek bezpieczeństwa

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Wiadomości:

XIX Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych zako??czone

W dniach 6-11 lipca 2020 odbywa??y si? w Ka??kowie-Godowie, w Sanktuarium ...
czytaj więcej

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

7 Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach korespondencyjnych

Organizatorem 7 Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski Duchowie??stwa w szachach ...
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej