Modlitwa po treningu

Panie, mam zdrowe cia??o i dzi?kuj? Ci za nie. Dzi?kuj? Ci tak??e za to, ??e mog? uprawia? sport. Sprawia mi rado???, gdy?? we wspó??zawodnictwie odkrywam swoje mo??liwo??ci. Pomó?? mi, bym nie poprzesta?? na doskonaleniu sprawno??ci fizycznej, ale te?? wzrasta?? w Twej ??asce i m?dro??ci. Amen.

Wydawnictwo:

Gramy razem Panie

Gramy razem Panie

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Bo??e, Ty wiesz, ??e nie ??yj? sam na ??wiecie. Drugi cz??owiek to wielki dar. Dlatego dzi?kuj? za ludzi, kt??rych stawiasz na mojej drodze. Dzi?kuj? za moj? dru??yn?, za trener??w, dzia??aczy, za tych, kt??rzy dbaj? o nasze zdrowie i wszystkich, kt??rzy pracuj? dla dobra dru??yny.
czytaj więcej

Goście

Za posrednictwem tej strony, z dalekiego Chile, w kontekscie noworocznym, chce podziekowac wszystkim polskim sportowcom ...
czytaj wiecej