Brak dokumentów w tej kategorii.

Wydawnictwo:

Gramy razem Panie

Gramy razem Panie

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn??? si? i wr?czy?? mu ma??? paczk? tytoniu, m??wi?c: ??To do fajeczki. Trzymaj si??. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Modlitwa Sportowca

Panie Bo??e, dzi?? znowu znalaz??em si? na ??awce rezerwowych. Jest mi smutno, cho? wiem, ??e w dru??ynie ka??dy ma swe miejsce i potrzebni s? te?? rezerwowi. Panie, prosz? Ci? o wiar? w swe umiej?tno??ci i o pokor?, bym umia?? czeka? na sw??j czas, pami?taj?c, ??e w ??yciu wzrasta si? stopniowo. Pom???? mi budowa? w dru??ynie prawdziw? wsp??lnot?, radowa? si? wsp??lnie z ka??dego sukcesu, a dzieli? gorycz pora??ki. Strze?? mnie od zazdro??ci i wspieraj w d???eniu do znalezienia w??a??ciwego miejsca w dru??ynie i w ??yciu.
czytaj więcej

Goście

Bardzo si? ciesz?, ??e taka strona powsta??a. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej