XIX Mi─?dzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach klasycznych.

XIX Mi─?dzynarodowe Szachowe  Mistrzostwa
Polski Duchowie??stwa  w szachach klasycznych.

 

XIX Mi─?dzynarodowe Szachowe  Mistrzostwa
Polski Duchowie??stwa  w szachach klasycznych odb─?d─? si─? w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi ??wi─?tokrzyskiej w Ka??kowie – Godowie,
w dniach od 06 do 11 lipca 2020 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.

XIX Mi─?dzynarodowe Szachowe  MistrzostwaPolski Duchowie??stwa  w szachach klasycznych odb─?d─? si─? w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi ??wi─?tokrzyskiej w Ka??kowie – Godowie,w dniach od 06 do 11 lipca 2020 roku na dystansie 9-u rund systemem szwajcarskim.

Tempo gry: 90′ + 30” na ruch.

Turniej zg??oszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.

Mo??e w nich wzi─?─? udzia?? duchowie??stwo ko??cio??ów chrze??cija??skich;
ksi─???a diecezjalni i zakonni, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne.

Zg??oszenia prosimy kierowa─? telefonicznie

W zg??oszeniu prosimy poda─? nast─?puj─?ce dane:

– nazwisko i imi─?
– miejscowo??─?
– diecezja / seminarium / zakon
– data urodzenia
– kategoria szachowa i ranking

Zakwaterowanie i wy??ywienie na miejscu.

Odprawa techniczna b─?dzie 06. 07. 2020 r. (poniedzia??ek) o godz. 15.00. I runda w poniedzia??ek o godz. 15.15.

Dalej wed??ug proponowanego porz─?dku.

Natomiast zako??czenie XIX SMPD b─?dzie w sobot─? oko??o godz. 12.00.

Regulamin XIX SMPD w Ka??kowie – Godowie jesttutaj.

Sprz─?t do gry (szachownice, bierki, blankiety zapisu partii i zegary) zapewniaj─? organizatorzy.
Klerycy, bracia i siostry zakonne nie wnosz─? op??at w zwi─?zku z Mistrzostwami.

Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Ks. Krzysztof Domaracze??ko
Czeremcha
Diec. Drohiczy??ska
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogaleri─Ö

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb─?d─? si─? w dniach 22 Ô?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb─?dzie si─? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej Ô??EMAUSÔ?Ł.
czytaj wi─Öcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi─?zku z zaistnia??─? sytuacj─? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi─???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si─? odby─? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj─? przesuni─?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj wi─Öcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si─? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn─??? si─? i wr─?czy?? mu ma??─? paczk─? tytoniu, m??wi─?c: Ô??To do fajeczki. Trzymaj si─?Ô?Ł. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz─???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj wi─Öcej

Go┼Ťcie

Szcz─???─? Bo??e. Bardzo si─? ciesz─?, ??e ta strona wreszcie zaistnia??a. Oby by??a okazj─? do jeszcze lepszego ...
czytaj wiecej