Mistrzostwa Polski Ksi─???y i ministrant??w w kolarstwie szosowym w Skrzatuszu

Mistrzostwa Polski Ksi─???y i ministrant??w w kolarstwie szosowym w Skrzatuszu

ZAPROSZENIE

 

Mamy ogromn─? rado??─? zaprosi─? wszystkich ministrantów, lektorów, szafarzy (ca??─? s??u??b─? liturgiczna o??tarza) oraz kleryków, braci zakonnych, ksi─???y i ojców zakonnych a tak??e ksi─???y biskupów diecezji koszali??sko – ko??obrzeskiej do udzia??u w V MISTRZOSTWACH KSI─???Y I MINISTRANTÓW DIECEZJI KOSZALI??SKO – KO?üOBRZESKIEJ W KOLARSTWIE SZOSOWYM – SKRZATUSZ 18 V 2020.

 

Wielk─? nowo??ci─? planowanego spotkania w dniu 18 maja 2019 r. b─?dzie fakt jednoczesnego rozegrania V MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM DUCHOWIE??STWA I MINISTRANTÓW – SKRZATUSZ 18 V 2019. Zapraszamy wiec równie?? duchowie??stwo i ministrantów z ca??ej Polski!!!

Zawody w formacie ogólnopolskim b─?d─? rozegrane ??─?cznie i w oparciu i ten sam regulamin i kategorie wiekowe jak mistrzostwa diecezji. Oczywi??cie uczestnicy z poza diecezji Koszali??sko – Ko??obrzeskiej walcz─? o trofea V MISTRZOSTW POLSKI. Zawodnicy pochodz─?cy z terenu diecezji Koszali??sko – Ko??obrzeskiej walcz─? o trofea V MISTRZOSTW POLSKI i  II MISTRZOSTW DIECEZJI.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy oprócz pe??nienia s??u??by przy o??tarzu Jezusa Chrystusa, odnajduj─? rado??─? ??ycia gdy siadaj─? na swoje rowery. Zaproponowane spotkanie i zawody maj─? pomóc po??─?czy─? nasze ??ycie modlitwy i s??u??by z radosnym uprawianiem sportu. 18 maja chcemy pok??oni─? si─? Matce Bo??ej w Skrzatuszu i u Jej stóp rozegra─? zawody rowerowe. Poprzez uczestnictwo we Mszy ??wi─?tej dzi─?kowa─? Jezusowi za dar powo??ania do s??u??by przy o??tarzu.

Wy??cig kolarski i zawody rowerowe b─?d─? nios??y z sob─? wielkie emocje zwi─?zane z rywalizacj─? sportow─?, ale maj─? by─? tak??e dobra okazj─? do spotkania braci ministranckiej i kap??a??skiej. Do udzia??u w zawodach w dwóch najm??odszych kategoriach zapraszamy tak??e tych, którzy jeszcze nie s─? ministrantami aby przez wspólnie z nami prze??yt─? przygod─? odnajdywali w sobie powo??anie do tej zaszczytnej s??u??by. Ca??e rodziny zach─?camy do kibicowania i ??wietnej zabawy!

 

Organizatorzy:

Diecezja Koszali??sko – Ko??obrzeska  & Salezjanie Inspektorii Pilskiej

 

Wa??ne dokumenty i informacje do pobrania:

mapa trasy

wysoko??─? trasy

 

Dane kontaktowe organizatora II Mistrzostw Diecezji Koszali??sko – Ko??obrzeskiej:

Ks. Mariusz Ambroziewicz

Ul. Chrobrego 7; 75-063 Koszalin

mariusz.ambroziewicz@wp.pl

tel. 606-828-182

 

Dane kontaktowe organizatora V Mistrzostw Polski

Ks. Bart??omiej Przybylski sdb

Ul. Andersa 34; 64-920 Pi??a

sdbpila@gmail.com

tel. 530-505-677

 

Ps. Wszystkich mi??o??ników dwóch kó??ek zapraszam do odwiedzania strony www.kkks.pl – zak??adka WYPRAWY.

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogaleri─Ö

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb─?d─? si─? w dniach 22 Ô?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb─?dzie si─? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej Ô??EMAUSÔ?Ł.
czytaj wi─Öcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi─?zku z zaistnia??─? sytuacj─? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi─???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si─? odby─? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj─? przesuni─?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj wi─Öcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si─? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn─??? si─? i wr─?czy?? mu ma??─? paczk─? tytoniu, m??wi─?c: Ô??To do fajeczki. Trzymaj si─?Ô?Ł. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz─???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj wi─Öcej

Go┼Ťcie

Szcz─???─? Bo??e! Wyra??am swoj─? rado??─? z powstania strony. Zapraszam te?? na www.sportowcy.czest.pl - stron─? ...
czytaj wiecej