Irena Szewi??ska wci─??? najlepsza!

Irena Szewi??ska wci─??? najlepsza!

??P Irena Szewi??ska, zmar??a w 2018 roku by??a cz??onkini MKOl, wiceprezes PKOl, ale przede wszystkim 7-krotna medalistka olimpijska (3 z??ote, 2 srebrne, 2 br─?zowe), zosta??a uznana najlepsz─? lekkoatletk─? wszech czasów w rankingu presti??owego i jednego z najwa??niejszych magazynów sportowych ??wiata „Track&Field”.

 

Magazyn przedstawi?? podsumowanie rankingów publikowanych od 1956 roku. Polka punktowa??a a?? w sze??ciu konkurencjach – biegi na 100 m, 200 m i 400 m, 400 m przez p??otki, skok w dal i siedmiobój.

We wszystkich rankingach sporz─?dzonych przez dziennikarzy Magazynu „Track&Field”, Irena Szewi??ska pojawi??a si─? 43 razy, a a?? 16 razy zajmuj─?c pierwsze miejsce! ?ü─?czny wynik – 342 punkty – da??y najwybitniejszej polskiej sportsmence zwyci─?stwo w rankingu wszech czasów.

Dziennikarze „Track&Field” docenili tak??e inne Polki. Najlepsza w rankingu wszech czasów w rzucie m??otem okaza??a si─? Anita W??odarczyk. Nasza dwukrotna mistrzyni olimpijska pozycj─? t─? dzieli ex aequo z Betty Heidler. 4. lokat─? w siedmioboju zaj─???a Urszula W??odarczyk, 5. w??ród tyczkarek okaza??a si─? Monika Pyrek, a 10. Anna Rogowska. Równie?? 5. miejsce – w rankingu biegu na 100 m przez p??otki – zaj─???a Gra??yna Rabsztyn, a Kamila Skolimowska zosta??a sklasyfikowana jako 6. w rzucie m??otem.

W??ród m─???czyzn wyró??niono: Roberta Korzeniowskiego (2. miejsce – chód sportowy na 50 km, 8. – chód sportowy na 20 km), Janusza Sid??o (2. – rzut oszczepem), Bronis??awa Malinowskiego (6. – 3000 m z przeszkodami), Piotra Ma??achowskiego (9. – rzut dyskiem) oraz Tomasza Majewskiego (10. – pchni─?cie kul─?).


 

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogaleri─Ö

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb─?d─? si─? w dniach 22 Ô?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb─?dzie si─? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej Ô??EMAUSÔ?Ł.
czytaj wi─Öcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi─?zku z zaistnia??─? sytuacj─? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi─???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si─? odby─? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj─? przesuni─?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj wi─Öcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si─? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn─??? si─? i wr─?czy?? mu ma??─? paczk─? tytoniu, m??wi─?c: Ô??To do fajeczki. Trzymaj si─?Ô?Ł. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz─???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj wi─Öcej

Go┼Ťcie

Bardzo si─? ciesz─?, ??e taka strona powsta??a. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej