Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędzie się w sobotę 14 grudnia br. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

Rok 2019 w środowiskach i organizacjach sportowych w naszym kraju przebiega pod znakiem jubileuszów. Stulecie swego istnienia obchodzi Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, ale także Inspektoria Warszawska Salezjanów św. Stanisława Kostki, natomiast dziewięćdziesięciolecie świętuje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doceniając historyczny i aktualny wkład tych organizacji formalnych w rozwój polskiego sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej postanowiły uczcić te jubileusze przez zorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos.

Etos jest jednym z kluczowych pojęć antycznej etyki i rozumiany był wówczas jako szeroko rozumiany charakter, zwyczaj i przekonanie człowieka, ale także praktykowane wzory zachowań, które zostały nabyte w procesie ćwiczenia i socjalizacyjnych oddziaływań. Etos w czasach Platona i Arystotelesa dotyczył sposobu reagowania, działania, komunikowania i zachowania, w sposób charakterystyczny dla ówczesnej społeczności. W tradycji polis był związany z akceptowanym przez tę społeczność systemem wartości, norm, wzorów, zasad i zachowań. W literaturze socjologicznej najczęściej występują trzy perspektywy rozumienia tego pojęcia. Pierwsza, nazywana arystotelesowską, kładzie akcent na zastany, aktualny i zakorzeniony sposób życia. Druga, nazywana weberowską, stanowi klucz do zrozumienia zmiany społecznej, którą doskonale przedstawił Max Weber, opisując narodziny kapitalizmu pod wpływem motywacji religijnej, a konkretnie etyki protestanckiej. Trzecia związana jest z etyką rycerską, którą wprowadziła do obiegu naukowego i spopularyzowała Maria Ossowska.

Celem Sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a etosem. Ukazanie zagadnienia z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, z pozycji różnych założeń teoretycznych i metodologicznych, ale także dyscyplinarnych, w tym filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, pedagogiki, prawa i historii.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy zostaną obdarowani monografią pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Natalii Organisty zatytułowaną Kultura fizyczna a etos, na którą składa się 30 poznawczo interesujących rozdziałów, przygotowanych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

Więcej informacji oraz program

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowców. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowców odbędą się w dniach 22 – 25 września 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców odbędzie się 22 września o godz. 17.00 w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej “EMAUS”.
czytaj więcej

XVI Mistrzostwa Polski księży w piłkę halową. NOWY TERMIN

Drodzy Kapłani Sportowcy! W związku z zaistniałą sytuacją /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce nożnej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, które miały się odbyć 24-25 kwietnia 2020 r. zostają przesunięte na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj więcej

Rozważanie na maj

,Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa ciągle nas, chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc\"

Mały Beniamin usiadł przy biurku, aby napisać list do Pana Boga z prośbą o małą siostrzyczkę. Zaczął tymi skowami: ,,Kochany Panie Boże, zawsze byłem dobrym chłopcem..."W połowie zdania zatrzymał się i pomyślał: Zapewne Bóg w to nie uwierzy. Podarł kartkę i wrzucił do kosza i ponownie zaczął pisać:,, Kochany Panie Boże, najczęściej byłem dobrym chłopcem...". I znowu się zatrzymał, myśląc: z pewnością to Pana Boga nie wzruszy. Kolejna kartka powędrowała do kosza. Strapiony Beniamin poszedł do łazienki, wziąl duży ręcznik i rozłożył go w pokoju na tapczanie. Po czym sięgnąl po figurkę Matki Bożej, która zajmowała w pokoju honorowe miejsce. Położył ją na tapczanie,owinąl delikatnie ręcznikiem i obwiązał sznurkiem. Następnie położył figurkę Matki Bożej na biurku i zaczął kolejny list: ,,Kochany Panie Boże, jeśli chcesz ujrzeć swoją Matkę...". I tu wyłuszczył cały swój problem, będąc święcie przekonany, że Pan Bóg zastraszony utratą Matki, z pewnością go wysłucha.
czytaj więcej

Goście

Bardzo się cieszę, że taka strona powstała. Jestem z wami i po waszej stronie.
czytaj wiecej