Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a etos

W imieniu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a etos oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędzie się w sobotę 14 grudnia br. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

Rok 2019 w środowiskach i organizacjach sportowych w naszym kraju przebiega pod znakiem jubileuszów. Stulecie swego istnienia obchodzi Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, ale także Inspektoria Warszawska Salezjanów św. Stanisława Kostki, natomiast dziewięćdziesięciolecie świętuje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doceniając historyczny i aktualny wkład tych organizacji formalnych w rozwój polskiego sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej postanowiły uczcić te jubileusze przez zorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Kultura fizyczna a etos.

Etos jest jednym z kluczowych pojęć antycznej etyki i rozumiany był wówczas jako szeroko rozumiany charakter, zwyczaj i przekonanie człowieka, ale także praktykowane wzory zachowań, które zostały nabyte w procesie ćwiczenia i socjalizacyjnych oddziaływań. Etos w czasach Platona i Arystotelesa dotyczył sposobu reagowania, działania, komunikowania i zachowania, w sposób charakterystyczny dla ówczesnej społeczności. W tradycji polis był związany z akceptowanym przez tę społeczność systemem wartości, norm, wzorów, zasad i zachowań. W literaturze socjologicznej najczęściej występują trzy perspektywy rozumienia tego pojęcia. Pierwsza, nazywana arystotelesowską, kładzie akcent na zastany, aktualny i zakorzeniony sposób życia. Druga, nazywana weberowską, stanowi klucz do zrozumienia zmiany społecznej, którą doskonale przedstawił Max Weber, opisując narodziny kapitalizmu pod wpływem motywacji religijnej, a konkretnie etyki protestanckiej. Trzecia związana jest z etyką rycerską, którą wprowadziła do obiegu naukowego i spopularyzowała Maria Ossowska.

Celem Sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych i wielokierunkowych związków występujących między kulturą fizyczną a etosem. Ukazanie zagadnienia z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, z pozycji różnych założeń teoretycznych i metodologicznych, ale także dyscyplinarnych, w tym filozofii, teologii, socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, pedagogiki, prawa i historii.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy zostaną obdarowani monografią pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Natalii Organisty zatytułowaną Kultura fizyczna a etos, na którą składa się 30 poznawczo interesujących rozdziałów, przygotowanych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

Więcej informacji oraz program

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

XIII Mistrzostwa Polski księży i kleryków w narciarstwie alpejskim.

XIII Mistrzostwa Polski księży i kleryków w narciarstwie alpejskim o puchar św.. Jana Pawła odbędą się w Wiśle - Stożek 15 lutego 2020 roku.
czytaj więcej

XIV Mistrzostwa Europy księży w piłkę halową

XIV Mistrzostwa Europy księży w piłkę halową odbędą się w dniach 17-21 lutego 2020 roku w Pradze (Czechy).
czytaj więcej

Rozważanie na styczeń

Nowy Rok na nowo

Czas przemija tak bardzo szybko, a my wciąż z niedowierzaniem spoglądamy za siebie, by przekonać się, że jego nieubłagany upływ staje się rzeczywistością. I oto skończył się kolejny rok naszego życia - rok, w którym na pewno wiele się działo, w którym dokonywaliśmy tysięcy dużych i małych wyborów, w którym przybliżaliśmy się z każdą minutą do Tego, który nas stworzył.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże. Za trud i wysiłek, dobry wynik i inne łaski tak ważne dla sportowca można podziękować ...
czytaj wiecej