Turniej o Puchar Polski w tenisie stołowym

Turniej o Puchar Polski w tenisie stołowym

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić ministrantów oraz drużyny ministranckie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego oraz Piłki Nożnej o Puchar Polski. Turnieje odbędą się w dniach 07.-08.06.2019 r. w Częstochowie na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, w dwóch grupach wiekowych 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi. Dla drużyn i zawodników z dalszej części kraju, istnieje możliwość zakwaterowania na własny koszt w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo - Szarytki w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 43. ZGŁOSZENIA należy nadsyłać do dnia 31.05.2019 r., na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl

Sekretarz Generalny KSS RP Jerzy Drynda

 

 

REGULAMIN

Otwarty Turniej o Puchar Polski w Tenisie Stołowym rocznik 2004 i młodsi oraz 2007 i młodsi

ORGANIZATORZY Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

MIEJSCE ROZGRYWEK Sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

TERMIN 07.-08.06.2019

CEL IMPREZY Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w dostępie do uprawiania sportu i rywalizacji. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację opartej na etyce wiary katolickiej. Promowanie zdrowej rywalizacji sportowej i wyrobienie nawyków uprawiania sportu. Wyłonienie najlepszych sportowców i drużyn turnieju.

UCZESTNICTWO 1. W rozgrywkach mogą brać udział osoby, które potwierdzą swój udział w wyznaczonym terminie do dnia 31.05.2019 r. na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl

4. System rozgrywek i przepisy gry: a) Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych na dystansie dwóch dni, tj.  07.06.2019 i 08.06.2019. W pierwszym dniu zostaną przeprowadzone eliminacje, a w drugim dniu ćwierćfinały, półfinały i finały. Harmonogram rozgrywek: I dzień – eliminacje – sala gimnastyczna Głównej Szkoły Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 • odprawa kierowników godz. 09:00 • uroczyste otwarcie godz. 09:15 • rozpoczęcie turnieju godz.09:30 • planowane zakończenie godz. 16:00-18:00 II dzień – • początek – aula im. Jana Pawła II – Jasna Góra godz. 09:30 – 11:00 • msza św. i ślubowanie przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej godz. 11:00      • dokończenie rozgrywek turnieju godz.13:30 – sala gimnastyczna Głównej Szkoły              Pożarnictwa w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 • planowane zakończenie godz. 16:00-17:00

b) Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.

c) Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym. UWAGA!!! Formułą rozgrywek może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

5. Zgłoszenia i losowanie: a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 31 maja 2019 r. na adres e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl b) Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:00

6. Warunki uczestnictwa: a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. b) Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki. c) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator. d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. f) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność za pisemną zgodą rodziców.

7. Organizator zapewnia: a) Obsługę sędziowską. b) Obsługę medyczną. c) Poczęstunek i napoje. d) Nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków, słodyczy.

8. Nagrody Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 6 w poszczególnych kategoriach wiekowych, otrzymują puchary. Najmłodszy zawodnik otrzymuje puchar. Puchar dla zawodnika fair-play.

9. Uwagi końcowe 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 2. Stan zdrowia: organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz skutki wypadków przed zawodami. 3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu, obowiązuje aktualna legitymacja szkolna. 4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek. 6. Turniej jest całkowicie bezpłatny – bez pobierania wpisowego za udział.     Zawodnicy w trakcie Turnieju otrzymują bezpłatnie wyżywienie, napoje oraz słodki         poczęstunek.

7.  O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

8. O wszystkich nieujętych w regulaminie sprawach decyduje organizator.

 

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

27 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

27 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w dniach 20-22 września 2019 roku w Łodzi w czterech dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy. Weźmie w nich udział prawie 1399 dzieci i młodzieży.
czytaj więcej

22 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych

22 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych odbędą się w dniach 18-20 października 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
czytaj więcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary człowiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi każdego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Któregoś dnia nagle ktoś zatrzymał się przed nim; stary człowiek był tym szczerze zaskoczony. Przechodzień uśmiechnął się i wręczył mu małą paczkę tytoniu, mówiąc: „To do fajeczki. Trzymaj się”. Przez wiele dni ów stary człowiek był nad wyraz szczęśliwy z powodu drobnego gestu.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże! Wyrażam ogromne słowa uznania twórcom tej strony. Życzę wielu łask Bożych i natchnień ...
czytaj wiecej