VIII Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów SALOS RP

VIII Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów SALOS RP

VIII SPRAWPZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW SALOS RP

 

Warszawa, 23.03.2019 r.

 

W Domu Rekolekcyjno - Formacyjnym na Bielanach w WARSZAWIE odbyło się VIII sprawozdawczo - wyborcze zebranie delegatów SALOS RP.

Walne zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu SALOS RP za lata 2015-2019 i udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

Walne zebranie wybrało zarząd i komisję rewizyjną na lata 2019 - 2023.

 

ZARZAD:

 

PREZES - PROF. ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI

WICEPREZES - S. MARIA KAPCZYŃSKA FMA

WICEPREZES - Ks. EDWARD PLEŃ SDB

SEKRETARZ GEN.- DOROTA KACPERSKA

SKARBNIK - Ks. IRENEUSZ MACIOŁ

CZŁONKOWIE: - Ks. Tadeusz BALICKI

- Ks. MIROSŁAW ŁOBODZIŃSKI

- MARIUSZ NOWAK

- MAREK SIKORSKI

- DARIUSZ UŁANOWICZ

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

PRZEWODNICZĄCY- ZDZISŁAW SZYSZKA

WICEPRZWODNICZ.- Ks. ANDRZEJ KURTO

SEKRETARZ - MARIA BAZAK

Walne zebranie rozpoczęła msza św., której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże wielki przyjaciel SALOSu, ks. Marek Barejko (obecnie proboszcz w Nowogródku Pomorskim).

 

Walne zebranie podziękowało za 27 letnią pracę pełną poświęcenia i zaangażowania Pani Prof. AWF, Mariannie Barlak wręczając kwiaty i upominki

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogalerię

Zaproszenie

27 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

27 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w dniach 20-22 września 2019 roku w Łodzi w czterech dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy. Weźmie w nich udział prawie 1399 dzieci i młodzieży.
czytaj więcej

22 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych

22 Ogólnopolskie rozgrywki salezjańskich animatorów sportowych odbędą się w dniach 18-20 października 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
czytaj więcej

Rozważanie na lipiec

10 wskazówek wakacyjnych

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem. 2. Nie zapomnij zabrać plecaka, medalika i książeczki do nabożeństwa. 3. Zabierz wygodne buty, abyś mógł dojść do kościoła.
czytaj więcej

Goście

Szczęść Boże! Wyrażam ogromne słowa uznania twórcom tej strony. Życzę wielu łask Bożych i natchnień ...
czytaj wiecej