Mecz szachowy: Duchowie??stwo Ô?? Wojsko oraz Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach szybkich i b??yskawicznych

Mecz szachowy: Duchowie??stwo Ô?? Wojsko
oraz Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowie??stwa w szachach szybkich i b??yskawicznych

PROGRAM

MECZ SZACHOWY DUCHOWIE??STWO – WOJSKO

oraz

SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI DUCHOWIE??STWA

W SZACHACH SZYBKICH I B?üYSKAWICZNYCH

 

Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej (ul. Le??na 15-17)

 

 

3 marca 2019 (niedziela)

 

  • wieczór: prowiant kolacyjny i nocleg dla zg??oszonych osób

 

4 marca 2019 (poniedzia??ek)

8.00 – ??niadanie

8.30 – kawa

 

9.00 – uroczyste otwarcie meczu Duchowie??stwo - Wojsko

9.20 – I runda tempem 15’+5”

10.00 – II runda tempem 15’+5”

10.40 – kawa

11.10 – I runda tempem 7’+3”

11.30 – II runda tempem 7’+3”

12.00 – I runda tempem 3’+2”

12.15 – II runda tempem 3’+2”

12.30 – uroczyste zako??czenie meczu, zdj─?cia

12.45 – obiad

 

14.00 – kawa

14.30 – uroczyste otwarcie MP Duchowie??stwa w Szachach Szybkich i B??yskawicznych

 

SZACHY B?üYSKAWICZNE

13 rund tempem 3’+2” (liczba rund zale??y od liczby uczestników)

 

14. 45 – 16.00 (6 rund)

16.00 – 16.30 kawa

16.30 – 18. 00 (7 rund)

18.00 – kolacja

19.30 – Msza ??wi─?ta

potem mo??liwo??─? wspólnej rekreacji (kawiarenka, sauna)

 

5 marca 2019 (wtorek)

 

7.30 – Msza ??wi─?ta

8.00 – ??niadanie, kawa

SZACHY SZYBKIE

7 rund tempem 10’+5”

8. 30 – 10.00 (3 rundy)

10.00 – 10.30 kawa

10.30 – 12.30 (4 rundy)

12.45 – zako??czenie

13.00 – obiad

Ostatnia galeria

Obejrzyj fotogaleri─Ö

Zaproszenie

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w. ZMIANA TERMINU!!!!

Rekolekcje dla duszpasterzy sportowc??w odb─?d─? si─? w dniach 22 Ô?? 25 wrze??nia 2020 roku. Jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowc??w odb─?dzie si─? 22 wrze??nia o godz. 17.00 w O??rodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej Ô??EMAUSÔ?Ł.
czytaj wi─Öcej

Drodzy Kap??ani Sportowcy! W zwi─?zku z zaistnia??─? sytuacj─? /epidemia koronawirusa/ XVI Mistrzostwa Polski Ksi─???y w Halowej Pi??ce no??nej w Diecezji Tarnowskiej /Bochnia i Rzezawa/, kt??re mia??y si─? odby─? 24-25 kwietnia 2020 r. zostaj─? przesuni─?te na listopad 2020 /prawdopodobnie 13-14 listopad 2020 r./
czytaj wi─Öcej

Rozważanie na sierpień

Drobne gesty

Pewien stary cz??owiek siedzi codziennie przed drzwiami swojego domu. Wielu ludzi przechodzi ka??dego dnia obok niego. On zna ich prawie wszystkich z widzenia. Kt??rego?? dnia nagle kto?? zatrzyma?? si─? przed nim; stary cz??owiek by?? tym szczerze zaskoczony. Przechodzie?? u??miechn─??? si─? i wr─?czy?? mu ma??─? paczk─? tytoniu, m??wi─?c: Ô??To do fajeczki. Trzymaj si─?Ô?Ł. Przez wiele dni ??w stary cz??owiek by?? nad wyraz szcz─???liwy z powodu drobnego gestu.
czytaj wi─Öcej

Go┼Ťcie

Mam zaszczyt i rado??─? powita─? na stronie duszpasterstwa sportowc??w w imieniu Ks. Bp Mariana Florczyka, delegata ...
czytaj wiecej